Singha Promotion of the year

ซื้อสินค้าภายในเครือสิงห์ คอร์ปอร์เรชั่น ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ตั้ง 399 บาท ขึ้นไป

รับฟรี! น้ำดื่มสิงห์ 0.5 ลิตร หรือ 1.5 ลิตร มูลค่า 62 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 29 ส.ค. 59

โปรโมชั่นน้ำดื่มสิงห์_Singha water