การดื่มน้ำ (เปล่า) สะอาด เย็น 50 ออนซ์ (8 ออนซ์ = 1 ถ้วย) จะช่วยเผาผลาญ

 เท่ากับช่วยให้น้ำหนักลดลงปีละ 5 ปอนด์หรือ 2.5 กิโลกรัม เพราะการดื่มน้ำเปล่าไม่ทำให้ร่างกายได้รับพลังงาน แต่ต้องใช้พลังงานในการเผาผลาญน้ำ ยิ่งไปกว่านั้นการดื่มน้ำเย็นจะทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานเผาผลาญมากขึ้นอีกนั้นเองค่ะ

 เกร็ดความรู้น้ำดื่มสิงห์_Singha water

#SinghaDrinkingWater #นํ้าดื่มสิงห์   #นํ้าดื่มสะอาดนํ้าดื่มสิงห์