การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่หากออกกำลังกายมากไปก็ส่งผลเสียได้เช่นกัน

- การออกกกำลังกายอย่างเบาควรจะใช้เวลาในการออกกำลังกายประมาณ 60 นาที

- การออกกกำลังกายชนิดปานกลางใช้เวลาในการอออกกำลังกายประมาณ 30-60 นาที

- การออกกกำลังกายชนิดหนักใช้เวลาในการอออกกำลังกายประมาณ 20-30 นาที

เกร็ดความรู้น้ำดื่มสิงห์_Singha water

#SinghaDrinkingWater #นํ้าดื่มสิงห์ #นํ้าดื่มสะอาดนํ้าดื่มสิงห์