“น้ำดื่มสิงห์  ผู้นำในตลาดน้ำดื่มไทย”

น้ำดื่มสิงห์

ความสะอาดของน้ำดื่มสิงห์เริ่มจากการนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาด
มาผ่านกระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แตกต่างด้วยบรรจุภัณฑ์
ที่แข็งแรง สะดวกต่อการพกพา
น้ำดื่มสิงห์จึงเป็น
น้ำดื่มที่ผู้บริโภคไว้วางใจ เหมาะสำหรับ
ทุกคนในครอบครัว

Singha water_น้ำดื่มสิงห์