ประโยชน์ของการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่

ส่วนผสมของเด็กซ์โตรส (กลูโคส)

กลุ่มของเกลือแร่ที่มีในผลิตภัณฑ์ซันโวได้แก่

อร่อยทุกสี สดชื่นทุดขวด