น้ำแร่เพอร์ร่า

เพอร์ร่า น้ำแร่ธรรมชาติ 100% จากแหล่งน้ำใต้ดินตาม
ธรรมชาติ
ลึกเกือบ 1000 ฟุต ซึ่งสะสม
แร่ธาตุมาอย่างยาวนาน
เพราะครั้งหนึ่ง
เมื่อ 18,000 ปีที่แล้ว เคยเป็นทะเลอันอุดมสมบูรณ์

ทำให้น้ำแร่เพอร์ร่าเป็นน้ำแร่ที่เปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์
ต่อร่างกาย
ครบในขวดเดียว ไม่มีการ
เติมแต่งแร่ธาตุใดๆ ดื่มง่าย
รสชาติดี
และจัดเป็นน้ำแร่
ชนิดเบา ทำให้สามารถดื่มได้ทุกวัน