การันตีคุณภาพดีระดับโลก

 • ข้าวหอมมะลิใหม่100%ต้นฤดูตราพันดี

  ข้าวถุงสีทอง

  ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู100% ชั้นดีที่สุด

  ข้าวใหม่ต้นฤดู จากสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ 105 ของไทย
  ที่ดีที่สุด เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดมสมบูรณ์
  ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์แบบระดับโลก เหนือชั้น
  ด้วย กระบวนการคัดสรรอย่างเป็นพิเศษกว่าปกติ 2 เท่า
  จึงได้ข้าวใหม่เป็นพิเศษ ขาว สวยสมบูรณ์ มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ
  เหนียวนุ่ม ในบรรจุภัณฑ์เก็บรักษาคุณภาพจากวัสดุอย่างดี
  พร้อมหิ้วเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
  ขนาด 5 กิโลกรัม

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีที่สุด

  ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้นดีที่สุด

  จากสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ 105 ของไทยที่ดีที่สุด

  เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดมสมบูรณ์
  ผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์แบบระดับโลกเหนือชั้น
  ด้วย กระบวนการคัดสรรอย่างเป็นพิเศษกว่าปกติ 2 เท่า
  จึงได้ข้าวสารหอมมะลิเม็ดขาวเป็นพิเศษ สวยสมบูรณ์
  เป็นมันวาว สะอาด มีกลิ่นหอม นุ่ม หุงขึ้นหม้อ ในบรรจุภัณฑ์
  เก็บรักษาคุณภาพจากวัสดุอย่างดี พร้อมหูหิ้วเพื่อเพิ่มความ
  สะดวกสบาย
  ขนาด 5 กิโลกรัม

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวหอมมะลิ 100%ชั้นดีพิเศษ

  จากสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทยที่ดีที่สุด เพาะปลูกในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดม สมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนในการคัดสรรอย่างดี พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์แบบระดับโลก เพื่อข้าวสารหอมมะลิเม็ดขาวสวย สมบูรณ์เต็มเม็ด สะอาด มีกลิ่นหอม นุ่ม หุงขึ้นหม้อ

  ขนาด 1กก, 2กก, 5กก, 15กก และ 48 กิโลกรัม

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวหอมมะลิ 100% คุณภาพดีพิเศษ

  จากสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทยที่ดีที่สุด เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่อุดม สมบูรณ์ ผ่านขั้นตอนในการคัดสรรอย่างดี พร้อมเทคโนโลยีการผลิตที่สมบูรณ์แบบระดับโลก เพื่อข้าวสารหอมมะลิเม็ดขาวสวย สมบูรณ์เต็มเม็ด สะอาด มีกลิ่นหอม นุ่ม หุงขึ้นหม้อ

  ขนาด 5 กิโลกรัม

 • ข้าวหอมมะลิ100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวหอม 100% ชั้นดี คัดพิเศษ

  ข้าวหอมมะลิ 105 ผสมผสานกับข้าวหอมปทุม ชั้นดี อัตราส่วน : ข้าวหอมมะลิ 100% สัดส่วน 70% ข้าวหอมปทุม100% สัดส่วน 30% ให้ข้าวเม็ดขาวสวย นุ่ม ชวนรับประทาน เหมาะ ทั้งนำไปทำข้าวผัด ข้าวมันไก่ หรือเมนูข้าวที่ได้ ข้าวเรียงเป็นตัว

  ขนาด 1กก, 5กก, 45กก และ 48 กิโลกรัม

 • ข้าวหอมชั้นดี

  ข้าวหอมชั้นดี

  ผสมผสานข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ดี กับ ข้าวขาวสายพันธุ์ ชัยนาท อัตราส่วน: ข้าวหอมมะลิ 100% สัดส่วน 60% ข้าวขาว 100% สัดส่วน 40% ด้วยส่วนผสมที่ สมบูรณ์แบบที่สุด จึงได้ข้าวหอมผสมชั้นดีที่ คงเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิเป็นหลัก เม็ดขาว ใส นุ่ม อร่อย มีกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิ ในราคาย่อมเยา

  ขนาด 5กก และ 48 กิโลกรัม

 • ข้าวขาว100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวขาว 100%ชั้นดีพิเศษ

  ข้าวขาวสายพันธุ์ชัยนาทที่ดีที่สุดจาก แหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด ข้าวเม็ดขาว สวย สะอาดใส ร่วน หุงขึ้นหม้อ

  ขนาด 1 กก, 5กก, 15กก และ 48 กิโลกรัม

 • ข้าวหอม5%ชั้นดี

  ข้าวขาว 5% ชั้นดี

  ข้าวขาวสายพันธุ์ชัยนาทที่ดีที่สุดจาก แหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุด ข้าวเม็ดขาว สวย สะอาดใส ร่วน หุงขึ้นหม้อ ในอัตราส่วนข้าวหักผสมอยู่ 5%

  ขนาด 1กก, 5กก, 15กก และ 48 กิโลกรัม

ข้าวกล้องหอมมะลิ ออร์แกนิค 100%

ข้าวหอมมะลิ ออร์แกนิค 100%

ข้าวหอมมะลิ / ข้าวกล้องหอมมะลิ อินทรีย์ แท้ๆ 100%

แบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้การรับรองมาตราฐานออร์แกนิคสูงสุดจาก 2 สถาบัน

 • ผ่านกรรมวิถี การคัดพันธุ์ การปลูก การผลิตที่ พิถีพิถันที่สุด

 • ข้าวอินทรีย์ คุณภาพสูง ที่ดีต่อสุขภาพ

 • ได้รับการรับรอง มาตราฐาน ยูโร ออร์แกนิค ซึ่งเป็นมาตราฐาน ORGANIC ที่สูงที่สุดของโลก

 • เป็นแบรนด์ข้าว ORGANIC แบรนด์แรก และแบรนด์เดียวที่ได้รับรอง มาตราฐาน ยูโรออแกนิค และ USDA

 • INTERNATIONAL TASTE & QUALITY INSTITUTE 2016 : SUPERIOR TASTE AWARD 3 STARS
  ได้รับรางวัลจากสถาบัน ITQI 2016 สูงสุด 3 ดาว ในเรื่องของรสชาติ และคุณภาพ

Online Shop

สถานที่จัดจำหน่าย

และร้านค้าทั่วประเทศ